New-page

IDENTIFICACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que les nostres dades identificatives són:

height: 82.6pt ">

NOM: HOTEL LA PERLA SA

CIF: A04115523

DIRECCIÓ : PLAÇA DEL CARME 7-04.003 ALMERIA

TELF: +34 950 23 88 77

ELECTRÒNICA: recepcion@hotellaperla.es

Inscrita en el registre mercantil d'Almeria Tom 183, Foli 44, Full 54-57 Inscripció 1ª.

Inscripció en el Registre de Turisme d'Andalusia (H / A / 00123)

CONDICIONS GENERALS D'ÚS.

www.hotellaperla.es li informa que l'accés i ús de la present pàgina web, així com dels serveis i / o continguts que a través d'ella s'obtinguin o es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal.

Per això, si les consideracions detallades a continuació no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de la present pàgina web, ja que qualsevol ús que faci dels mateixos o dels continguts i / o serveis en ells inclosos, implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La navegació pel lloc web de www.hotellaperla.es atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. l'usuari respondrà davant www.hotellaperla.es o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

www.hotellaperla.es, es reserva el dret a realitzar canvis en la pàgina web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la mateixa. Pel que les condicions i termes que es recullen en aquest apartat, poden variar en qualsevol moment. Per això, us convidem a que revisar aquests termes quan visiti de nou aquesta pàgina web. Aquesta modificació serà d'aplicació des del moment en què estigui a disposició de Usuaris.

www.hotellaperla.es no es fa responsable dels danys que pogués causar l'Usuari, per un ús erroni o indegut en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari. A més, www.hotellaperla.es, no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, per exemple com a conseqüència de la transmissió d'un virus o d' programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

L'Usuari, es compromet a no utilitzar la pàgina web de www.hotellaperla.es de forma contrària al que disposa la legislació vigent.

El mer accés i / o utilització de la pàgina web de www.hotellaperla.es ja sigui de tot o part de els continguts i / o serveis en ells incorporats, li atribueix directament la condició d'Usuari. El que implica, necessàriament, que accepta i s'adhereix plenament i sense reserves a les condicions establertes en el present Avís Legal.

Si l'Usuari decideix no acceptar el present Avís Legal, s'haurà d'abstenir d'accedir i / o utilitzar els continguts i / o serveis oferts per www.hotellaperla.es a través del seu pàgina web.

ACCÉS I UTILITZACIÓ

L'accés a la nostra Web és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l'operador contractat per cada usuari.

El simple accés a la Web no suposa cap tipus de relació comercial entre www.hotellaperla.es i el usuari de la mateixa.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de www.hotellaperla.es ia no utilitzar- per, entre d'altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o al ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de www.hotellaperla.es o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de dels recursos informàtics a través dels quals www.hotellaperla.es presta els seus serveis.

c) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de www.hotellaperla.es o de tercers.

d) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

e) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

www.hotellaperla.es, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, text, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny) titularitat de la mateixa o dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Queden expressament prohibides la reproducció, la transformació, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització prèvia i per escrit de www.hotellaperla.es. L'incompliment de l'anterior, facultarà www.hotellaperla.es per interposar les accions legals pertinents.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de www.hotellaperla.es, com a propietària o cessionària. Podrà visualitzar els elements del portal web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

HIPERENLLAÇOS

L'establiment de de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre www.hotellaperla.es i el propietari del lloc web en què es s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de www.hotellaperla.es de les seves continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a www.hotellaperla.es.

GARANTIES I RESPONSABILITAT

www.hotellaperla.es exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat de accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe de els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia tall d'exemple, www.hotellaperla.es no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, www.hotellaperla.es declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. la funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. www.hotellaperla.es no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats.

JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen el present Avís Legal, així com de qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i / o continguts albergats en la present pàgina web, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la utilització i accés a la Web i / o als serveis o continguts que en ella es puguin oferir, www.hotellaperla.es i l'usuari acorden sotmetre als jutjats i tribunals competents segons la Llei