Νέα σελίδα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμος 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και ηλεκτρονικού εμπορίου, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης είναι:

ύψος: 82.6pt ">

NAME: HOTEL LA PERLA Α.Ε.

CIF: Α04115523

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : PLAZA DEL CARMEN 7 - 04003 ALMERIA

TELF: +34 950 23 88 77

EMAIL: recepcion@hotellaperla.es

Καταχωρήθηκε στο μητρώο Εμπορικό της Αλμερία τόμος 183, Folio 44, φύλλο 54-57 1η επιγραφή.

Εγγραφή στο μητρώο του Τουρισμός της Ανδαλουσίας (H / AL / 00123)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.

www.hotellaperla.es ενημερώνει ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας, καθώς και η υπηρεσίες και / ή περιεχόμενα που μέσω αυτού αποκτούνται ή μπορούν να αποκτηθούν, υπόκεινται στους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα Νομική Σημείωση.

Επομένως, εάν το Οι εκτιμήσεις που αναλύονται παρακάτω δεν συμφωνούν, παρακαλώ όχι Κάντε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δεδομένου ότι κάθε χρήση που κάνετε από αυτά ή των περιεχομένων ή / και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτά, θα συνεπάγεται αποδοχή των νομικών όρων που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.

Πλοήγηση στο Η ιστοσελίδα www.hotellaperla.es αποδίδει την κατάσταση του χρήστη του ίδιου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καθενός από τα διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Σημείωση, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν.

Ο χρήστης συμφωνεί να να κάνουν σωστή χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους νόμους, καλή πίστη, τη δημόσια τάξη, τις χρήσεις της κυκλοφορίας και αυτή τη νομική ειδοποίηση. Ο χρήστης θα απαντήσει μπροστά από το www.hotellaperla.es ή μπροστά από τρίτους, οποιουδήποτε ζημιές που μπορεί να προκληθούν από την παραβίαση της υποχρέωσης αυτής.

www.hotellaperla.es, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με το αντικείμενο ενημέρωσης, διόρθωσης, τροποποίησης, προσθήκης ή διαγραφής περιεχομένου από αυτό Έτσι, οι όροι και οι όροι που συλλέγονται σε αυτό , μπορεί να διαφέρει ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε Ελέγξτε αυτούς τους όρους όταν επισκέπτεστε ξανά αυτόν τον ιστότοπο. Bliss Η τροποποίηση θα εφαρμοστεί μόλις αυτή είναι διαθέσιμη τους χρήστες.

www.hotellaperla.es όχι είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο Χρήστης, λόγω α αδικαιολόγητη ή ανάρμοστη στις σχέσεις με τρίτους, η οποία είναι αποκλειστική ευθύνη και Αποκλειστική για τον Χρήστη. Επιπλέον, www.hotellaperla.es, δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση, των ζημιών και των ζημιών οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να είναι προκαλείται, για παράδειγμα, από τη μετάδοση ενός ιού ή ενός ιού κακόβουλα προγράμματα, παρά την υιοθέτηση όλων των τεχνολογικών μέτρων απαραίτητο να το αποφύγετε.

Ο χρήστης, αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιήσει τον ιστοχώρο της www.hotellaperla.es με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η απλή πρόσβαση ή / και χρήση της ιστοσελίδας της www.hotellaperla.es, είτε πρόκειται για το σύνολο είτε για μέρος της τα περιεχόμενα ή / και οι υπηρεσίες που ενσωματώνονται σε αυτά, αποδίδουν άμεσα το Κατάσταση χρηστών. Αυτό σημαίνει, αναγκαστικά, ότι δέχεται και τηρεί πλήρως και χωρίς επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση Νομικά

Εάν ο χρήστης αποφασίσει δεν αποδέχεστε αυτή τη νομική ειδοποίηση, πρέπει να αποφύγετε την πρόσβαση ή / και τη χρήση το περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες που προσφέρει το www.hotellaperla.es μέσω του Ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πρόσβαση στο Ο ιστός είναι δωρεάν και δωρεάν, εκτός από το κόστος σύνδεσης του δικτύου τηλεπικοινωνιών που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης που προσλαμβάνεται από κάθε χρήστη.

Απλή πρόσβαση στο Ο ιστότοπος δεν συνεπάγεται κανένα είδος εμπορικής σχέσης μεταξύ του www.hotellaperla.es και του χρήστη.

Ο χρήστης εγγυάται την αυθεντικότητα και νέα του όλα αυτά τα δεδομένα που επικοινωνεί και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς που κάνετε.

Ο χρήστης δεσμεύεται ρητά να κάνει σωστή χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.hotellaperla.es δεν τα χρησιμοποιούν πλέον για, μεταξύ άλλων:

α) Διάσπαρτα περιεχόμενο, εγκληματική, βίαιη, πορνογραφική, ρατσιστική, ξενοφοβική, προσβλητική, υπεράσπιση της τρομοκρατίας ή, γενικά, αντίθετη προς το νόμο ή δημόσια τάξη.

b) Εισάγετε στο ιούς υπολογιστών δικτύου ή εκτελούν ενέργειες που ενδέχεται να μεταβάλλουν, ζημιά, διακοπή ή δημιουργία σφαλμάτων ή ζημιών σε έγγραφα ηλεκτρονικά, δεδομένα ή φυσικά συστήματα και τους λογικούς του www.hotellaperla.es ή του τρίτα πρόσωπα. καθώς και εμποδίζουν την πρόσβαση από άλλους χρήστες στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της μέσω μαζικής κατανάλωσης τους πόρους του υπολογιστή μέσω των οποίων παρέχει το www.hotellaperla.es υπηρεσιών.

γ) δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και παραβίαση της την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της www.hotellaperla.es ή τρίτων.

δ) Παίξτε, αντιγράψτε, να διανέμουν, να διαθέσουν ή να επικοινωνήσουν με άλλον τρόπο δημοσίως, να μετασχηματίσετε ή να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα, εκτός αν έχετε την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή προκύπτει νόμιμα.

e) Συλλογή δεδομένων με διαφημιστικό σκοπό και να στείλει κάθε είδους διαφήμιση και επικοινωνίες προς πώληση ή άλλους εμπορικούς σκοπούς χωρίς διαμεσολάβηση προηγούμενο αίτημα ή συγκατάθεσή σας.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

www.hotellaperla.es, από μόνη της ή ως εκδοχέας, είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πνευματική και βιομηχανική φύση της ιστοσελίδας της, καθώς και τα στοιχεία που περιέχει σε αυτό (για παράδειγμα, εικόνες, κείμενο, εμπορικά σήματα ή λογότυπα, συνδυασμοί χρωμάτων, δομής και σχεδιασμού) ιδιοκτησίας αυτού ή του αδειοδότησης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Έξω αριστερά απαγόρευσε την αναπαραγωγή, μετασχηματισμό, διανομή και - τη δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου διάθεσής της, - όλο ή μέρος του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου, για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε υποστήριξη και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, ​​χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτώς από το www.hotellaperla.es. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, θα εξουσιοδοτήσει το www.hotellaperla.es να ασκήσει νομικές ενέργειες σχετική.

Ο χρήστης δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της www.hotellaperla.es, ως ιδιοκτήτης ή εκδοχέας. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της δικτυακής πύλης και ακόμη και να τα εκτυπώσετε, να τα αντιγράψετε και να τα αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή κάθε άλλη φυσική υποστήριξη, εφόσον είναι, αποκλειστικά και αποκλειστικά, για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση. Η διανομή, τροποποίηση, αντιστοίχιση ή δημόσια ανακοίνωση του περιεχομένου και κάθε άλλης πράξης που δεν έχει γίνει ρητά εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης παραμένουν απαγορευεται.

HYPERLINKS

Η δημιουργία του Ένας υπερσύνδεσμος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ της www.hotellaperla.es και του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας στην οποία ούτε την αποδοχή και έγκριση από την www.hotellaperla.es της περιεχόμενο ή υπηρεσίες. Αυτοί οι άνθρωποι που σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα ο υπερσύνδεσμος πρέπει προηγουμένως να ζητήσει εξουσιοδότηση γραπτώς στη διεύθυνση www.hotellaperla.es.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

www.hotellaperla.es αποκλείει, εφόσον το επιτρέπει το νομικό σύστημα, οποιαδήποτε ευθύνη για το ζημιές και ζημίες οποιασδήποτε φύσης που προέρχονται από:

α) Αδυναμία την πρόσβαση στον ιστότοπο ή την έλλειψη αξιοπιστίας, ακρίβειας, πληρότητας και / ή το τρέχον περιεχόμενο, καθώς και την ύπαρξη ελαττωμάτων και ελαττωμάτων όλα τα είδη το περιεχόμενο που μεταδίδεται, αποθηκευμένες, αποθηκευμένες θέσεις διαθέσιμες σε όσους έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας ή του υπηρεσίες που προσφέρονται.

β) Η ύπαρξη τον ιό ή άλλα στοιχεία στο περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα, ηλεκτρονικά έγγραφα ή δεδομένα χρηστών.

γ) Μη συμμόρφωση των νόμων, της καλής πίστης, της δημόσιας τάξης, των χρήσεων της κυκλοφορίας και του παρόντος νομική ειδοποίηση ως συνέπεια της εσφαλμένης χρήσης του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, και για παράδειγμα, το www.hotellaperla.es δεν είναι υπεύθυνο για το - πράξεις τρίτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και - βιομηχανικά, επιχειρηματικά απόρρητα, δικαιώματα τιμής, προσωπική ιδιωτικότητα και την οικογένεια και την ίδια την εικόνα, καθώς και τους κανονισμούς αθέμιτο ανταγωνισμό και παράνομη διαφήμιση.

Ομοίως, www.hotellaperla.es απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που βρίσκονται εκτός αυτής της ιστοσελίδας και δεν τη διαχειρίζεται άμεσα ο webmaster μας. Η λειτουργία των συνδέσμων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά για την ενημέρωση του χρήστες σχετικά με την ύπαρξη άλλων πηγών που ενδέχεται να επεκτείνουν το περιεχόμενο που προσφέρεται από αυτόν τον ιστότοπο. Το www.hotellaperla.es δεν εγγυάται ούτε υπεύθυνος για τη λειτουργία ή την προσβασιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το εφαρμοστέο δίκαιο στο περίπτωση αμφισβήτησης ή σύγκρουσης ερμηνείας των όρων που απαρτίζουν το παρούσα Νομική Σημείωση, καθώς και οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το τις υπηρεσίες ή / και τα περιεχόμενα που φιλοξενούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα είναι ο νόμος Ισπανικά

Για την ανάλυση του οποιαδήποτε σύγκρουση μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση και την πρόσβαση σε το Διαδίκτυο και / ή τις υπηρεσίες ή τα περιεχόμενα που μπορούν να προσφερθούν σε αυτό, www.hotellaperla.es και ο χρήστης συμφωνεί να υποβάλει στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με του Νόμου