Nowa strona

IDENTYFIKACJA

Zgodnie z Ustawa 34/2002, z 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informujemy, że nasze dane identyfikacyjne to:

wysokość: 82,6pt ">

NAME: HOTEL LA PERLA SA

CIF: A04115523

ADRES : PLAZA DEL CARMEN 7 - 04003 ALMERIA

TELF: +34 950 23 88 77

E-MAIL: recepcion@hotellaperla.es

Zarejestrowany w rejestrze Mercantile of Almería Volume 183, Folio 44, Arkusz 54-57 1. Napis.

Rejestracja w rejestrze Turystyka Andaluzji (H / AL / 00123)

OGÓLNE WARUNKI ZASTOSOWANIA.

www.hotellaperla.es informuje, że dostęp i korzystanie z tej strony internetowej, jak również usługi i / lub treści, które za jego pośrednictwem zostały uzyskane lub mogą zostać uzyskane, podlegają one warunkom wyszczególnionym w niniejszej informacji prawnej.

Dlatego jeśli Rozważania opisane poniżej nie są Twoją zgodą, nie rób tego Skorzystaj z tej strony internetowej, ponieważ używasz ich lub treści i / lub usług w nich zawartych, oznacza akceptację warunków prawnych zawartych w tym tekście.

Nawigacja po Strona www.hotellaperla.es określa stan użytkownika tego samego oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z nich przepisy zawarte w niniejszej informacji prawnej, które mogą ulec zmianie.

Użytkownik zgadza się na należy właściwie korzystać ze strony internetowej zgodnie z prawem, w dobrej wierze, porządek publiczny, wykorzystanie ruchu drogowego i niniejsza informacja prawna. Użytkownik odpowiada przed www.hotellaperla.es lub przed stronami trzecimi szkód, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku.

www.hotellaperla.es, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, z przedmiotem aktualizacji, poprawiania, modyfikowania, dodawania lub usuwania treści tego Więc warunki i warunki, które są zbierane w tym sekcja, mogą się różnić w dowolnym momencie. Dlatego zapraszamy do Przejrzyj te warunki, kiedy ponownie odwiedzasz tę stronę. Błogość modyfikacja będzie miała zastosowanie, gdy tylko będzie dostępna Użytkownicy.

www.hotellaperla.es no odpowiada za wszelkie szkody, które może spowodować Użytkownik, ze względu na bezprawne lub niewłaściwe w stosunkach ze stronami trzecimi, za wyłączną odpowiedzialność i Wyłącznie dla użytkownika. Ponadto www.hotellaperla.es nie ponosi odpowiedzialności w nie ma żadnych przypadków szkód i strat jakiegokolwiek rodzaju przyczyną, na przykład w wyniku transmisji wirusa lub złośliwe programy, pomimo przyjęcia wszystkich środków technicznych konieczne, aby tego uniknąć.

Użytkownik, zobowiązuje się w żaden sposób nie korzystać ze strony internetowej www.hotellaperla.es sprzeczne z przepisami obowiązującego prawodawstwa.

Tylko dostęp i / lub korzystanie ze strony internetowej www.hotellaperla.es, niezależnie od tego, czy w całości, czy w części Zawarte w nich treści i / lub usługi bezpośrednio przypisują nazwę Stan użytkownika. Co oznacza koniecznie, że akceptuje i przylega w pełni i bez zastrzeżeń do warunków ustanowionych w niniejszym zawiadomieniu Prawne

Jeśli użytkownik zdecyduje nie akceptuj tej Informacji prawnej, musisz powstrzymać się od dostępu i / lub używania zawartość i / lub usługi oferowane przez www.hotellaperla.es poprzez jego Strona internetowa.

DOSTĘP I WYKORZYSTANIE

Dostęp do naszego Internet jest bezpłatny i bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia z siecią telekomunikacja dostarczona przez operatora wynajętego przez każdego użytkownika.

Prosty dostęp do Internet nie implikuje żadnych relacji handlowych między www.hotellaperla.es a użytkownik tego.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i nowości z wszystkie te dane który komunikuje się i będzie odpowiedzialny za fałszywe oświadczenia lub niedokładne, że robisz.

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług z www.hotellaperla.es już ich nie używają dla, między innymi:

a) Rozpowszechnianie treści, przestępcze, brutalne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, ofensywa, obrona terroryzmu lub, ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne z prawem lub porządek publiczny.

b) Wpisz w wirusy komputerowe sieci lub wykonywać działania, które mogą ulec zmianie, uszkodzenia, przerywać lub generować błędy lub uszkodzenia dokumentów systemy elektroniczne, dane lub fizyczne i logicy z www.hotellaperla.es lub z trzecie osoby; jak również utrudnić dostęp od innych użytkowników do strony internetowej i jego usługi poprzez masową konsumpcję zasoby komputera, za pomocą których zapewnia www.hotellaperla.es usługi.

c) Zaimprowizuj prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a także łamanie poufność informacji na stronach www.hotellaperla.es lub stron trzecich.

d) Graj, kopiuj, rozpowszechniać, udostępniać lub w inny sposób komunikować się publicznie, przekształć lub zmodyfikuj zawartość, chyba że masz autoryzacja właściciela odpowiednich praw lub wyniki dozwolone prawem.

e) Zbieranie danych za pomocą cel reklamowy i wysyłanie reklam każdego rodzaju i łączność do celów sprzedaży lub innych celów komercyjnych bez pośrednictwa poprzednia prośba lub zgoda.

WŁAŚCIWOŚĆ INTELEKTUALNY

www.hotellaperla.es, samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualny i przemysłowy charakter strony internetowej, a także zawarte w niej elementy w nim (na przykład obrazy, tekst, znaki handlowe lub logo, kombinacje kolorów, struktury i wzornictwa) własność tego lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyraźnie w lewo zabronił reprodukcji, transformacji, dystrybucji i komunikacja publiczna, w tym jej sposób udostępniania, całość lub część zawartości tej strony w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie wsparcia i za pomocą wszelkich środków technicznych, bez uprzedniej zgody i na piśmie z www.hotellaperla.es. Nieprzestrzeganie powyższego, upoważni stronę internetową www.hotellaperla.es do wniesienia powództwa sądowego istotne.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej www.hotellaperla.es, jako właściciel lub cesjonariusz. Możesz przeglądać elementy portalu internetowego, a nawet wydrukuj je, skopiuj i przechowuj na twardym dysku komputera lub jakiekolwiek inne wsparcie fizyczne, tak długo jak jest, wyłącznie i wyłącznie, do użytku osobistego i prywatnego. Dystrybucja, modyfikacja, przypisanie lub publiczne przekazywanie treści i wszelkich innych aktów, które nie były wyraźnie upoważnione przez właściciela praw do eksploatacji pozostają zabronione.

HYPERLINKI

Ustanowienie Hiperłącze nie implikuje w żadnym przypadku istnienia relacji między www.hotellaperla.es a właścicielem strony internetowej, na której ustalić, ani akceptacji i zatwierdzenia przez www.hotellaperla.es jego zawartość lub usługi. Ci ludzie, którzy zamierzają ustanowić hiperłącze musi wcześniej zażądać autoryzacji na piśmie na www.hotellaperla.es.

GWARANCJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

www.hotellaperla.es wyklucza, o ile pozwala na to system prawny, wszelka odpowiedzialność za szkody i straty wszelkiego rodzaju wynikające z:

a) Niemożliwość dostęp do strony internetowej lub brak prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub aktualna treść, a także istnienie wad i usterek wszystkie rodzaje treść przesłana, rozpowszechniane, przechowywane, posty dostępne dla osób, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem strony internetowej lub z portalu oferowane usługi.

b) Obecność wirus lub inne elementy zawartości, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.

c) Niezgodność praw, dobrej wiary, porządku publicznego, wykorzystania ruchu i teraźniejszości informacja prawna w wyniku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej. W szczególności i jako przykład, www.hotellaperla.es nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowe, tajemnice handlowe, prawa do honoru, prywatność i rodzina oraz sam obraz, a także przepisy dotyczące nieuczciwą konkurencję i nielegalną reklamę.

Podobnie, www.hotellaperla.es nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na zewnątrz tej witryny i nie jest zarządzany bezpośrednio przez naszego webmastera. Funkcja linków, które pojawiają się na tej stronie, służy wyłącznie do informowania użytkownik o istnieniu innych źródeł, które mogą rozszerzyć treść oferowana przez tę stronę. www.hotellaperla.es nie gwarantuje ani odpowiedzialne za działanie lub dostępność połączonych stron.

JURYSDYKCJA

Prawo właściwe w w przypadku sporu lub konfliktu interpretacyjnego warunków składających się na obecne Nota prawna, a także wszelkie pytania związane z Usługi i / lub zawartość hostowana na tej stronie będzie prawem Hiszpański

Dla rozdzielczości wszelkie konflikty, które mogą wystąpić podczas użytkowania i dostępu Internet i / lub usługi lub treści, które mogą być w nim oferowane, www.hotellaperla.es a użytkownik zgadza się złożyć do właściwych sądów i trybunałów zgodnie z Prawo